Friday, November 20, 2009

सहानुभाव काही फक्त माणसांचीच ' मिराशी ' नव्हे .

एका दुकानासमोर पाहिलेला छोटासा प्रसंग ! एक मोठी घूस मारून पडलेली , रस्त्यावर ! एक कावळा त्यावर बसून मांसाचे लचके तोडत होता . पहिल्यांदा पाहिलं तेंव्हा थोडी किळसच आली , पण नंतर लगेच आठवलं - कावळा , गिधाड , मुंग्या , झुरळ ही सगळी आहेत , म्हणून तर आपल जग स्वच्छ आहे .तो कावळा ( ती सुद्धा असू शकेल ) , प्रत्येक वेळेला मांसाचा लचका तोडायचा आणि तो घास , तारेवर बसलेल्या दुसऱ्या कावळ्याच्या चोचीत भरवायचा .
छान वाटल बघून , तो दुसरा कावळा , कावळी , पिल्लू कावळू ( मैत्रीण , आई , बहिण ) कोणीही असेल , पण ' घासातला घास दुसऱ्याला दयावा ' या प्रवृत्तीचा ! प्रत्येक घास वाटून खाल्ला त्या दोघांनी !

2 comments: