Friday, November 13, 2009

सुख म्हणजे ' वेगल ' काय असत ?


मी नुकतीच माझ्या बाबांच्या क्वाटरवर राहायला गेले । आणि अगदी स्वप्नातल वगैरे म्हणतात ना तस घर आहे ते हे लगेच लक्षात आले । दारात गेल्या गेल्या पहिल्यांदा ' ख्रिसमस ट्री ' , समोरच्या दारात अजूनही दिवालीचा किल्ला ! मस्त चार खोल्याच घर , छोटीशी गैलरी - गैलरीतून समोर दिसणारा , केशरी फुलानी , अगदी गैलरीच्या समोर ( जणू माझ्यासाठीच ) फुललेला ' स्पथोडिया ' ! उंचच उंच अशी तीन झाडे , त्यावर येणारी फुलचुखी , सालुन्क्या , घरची आठवण करुन देणारी खारुताई ! मुख्य म्हणजे माणसाचा मागमूस नाही । गर्द झादाँपलीकडे रेल्वेलाइन , दिवासंतन चार वेळातरी मी गैलरीत येऊंन उभारतेच , लगेच फ्रेश वाटत ।
गंमत अशी की भरपूर कपाट असणार हे घर , पण ठेवायला सामानच नाही फारसे ! सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे माझा ' छोटासा कुकिंग गैस ' । मनात आले की वाटेल तो पदार्थ तयार करण सहज शक्य , रोज घरचा स्वयंपाक । दर आठवड्याला मंडइत जाऊंन उत्साहान पिशवीभर भाजी आणन वेळ प्रसंगी बाबांची बोलणी खाऊन ! माझ्या स्वयंपाकघराच्या खिडकीत दररोज ' काळ्या मस्सकल्या ' येतात [ आता पु ल च्या शैलीत 'मस्सकली ' छे अनेकवचन बरोबर आहे का? ] (हो माझ्या खिडकीत काळ्या मस्सकल्याच येतात - गोर्या , मान लचकावनार्या मस्सकल्या यायला आपण सोनम कपूर थोडेच आहोत ? )
मला या घरात आल्यावर एक गो़ष्ट लक्षात आली । घर जर वापरलेले असेल ना तर फारच छान ! आमच्या घरात योग्य जागी खिले ठोकलेले आहेत , कोर्पेट टाकलेल आहे । या घराची फरशीपण स्पेशल आहे , मधल्या गप्स चक्क काचेंन भरलेल्या आहेत । कुणाला हे वाचून यात काय एवढे स्पेशल असेही वाटेल , पण मी या घराच्या सध्या प्रेमातच आहे - हे सगल इतके प्रिय वातान्याच कारण कदाचित आपल माणूस सोबत असणे हेही असेल !

3 comments:

  1. सुंदर घरात, 'सुख' उपभोगत, बाबांची कंपनी एन्जोय करत जिभेचे चोचले पुरवत असताना तब्येत सांभाळा, बरं का? वजन फार वाढणार नाही याची काळजी घ्या.

    ReplyDelete